Verslag “Ontslaggolf” 04/12/2012

3 jan

Discussie sluiting Ford Genk en Ontslaggolf

1.Is de sluiting van Ford in Genk een signaal van het instorten van “de” autoindustrie
of kan dit ook een teken zijn van een transitie naar een duurzame economie?
Opgemerkt wordt ook dat het woord “groen” begint te vervallen om plaats te maken voor
“duurzaam”.
Kan een duurzame industrie de klassieke industrie evenaren?
Er zijn veel factoren die meespelen en waar niet altijd zicht op is,
zoals loonkost, concurrentie…

Het ideaalbeeld van een “industrie” is lokaal zelfvoorziend en duurzaam.

2.De rol van de vakbonden in de protesten is discutabel.
Hoe komt het dat er niet een betoging is bijvoorbeeld in Brussel,
en dat iedereen op zijn eigen terrein protesteert? Geen samenkomst van strijd?
Anderzijds kan je het ook omkeren en je afvragen of het niet net goed is dat er
“in Limburg ook eens protest is”.

Zijn vakbonden sowieso in de juiste positie om zulke protesten te organiseren?
Sommigen zien een macho-staakcultuur die meer te maken heeft met het uiten van
macht en die een polarisatie in de hand werkt.

3. Wat met de heterogeniteit van de “arbeiders”.
Deze zou je fictief kunnen noemen en opgedrongen, om de gemeenschappelijke belangen
te verbloemen.
Hoe groot zijn de verschillen werkelijk, tussen opvattingen, culturen enzovoort…
Opgemerkt wordt ook dat er de laatste decennia een “verburgerlijking” van de arbeidersklasse
is ontstaan, maar nu komt ze terug meer op voor haar belangen.

Volgens de marxistische definitie is de arbeidersklasse die klasse die geen
rechtstreekse toegang heeft tot de productiemiddelen… het is niet omdat de arbeiders wat rijker kunnen
zijn dat ze daarom van functie veranderen.
Er zal altijd een fluctuatie zijn en een beweging van bezit en hoe de klasse eruit ziet,
maar basis wil kapitialisme rationaliseren en controleren ten koste van de ecologie en de arbeidersklasse.
Een voorbeeld van de verburgerlijking is dat iedereen zich nu een TV kan permitteren, en daarmee tevreden is,
maar maakt dit mensen meer onafhankelijk?

De burgerlijke ideologie is heersend: verdeel en heers, geen verzet, geen solidariteit, geen samenhorigheid tussen mensen.

representatieve partijen en organisaties gaan zaken voorstellen die makkelijk aangenomen worden.
In die zin zou je kunnen zeggen dat betogen in Genk geen strijd is, verdeling is, dat er geen discussie op gang komt over hoe het beter zou kunnen.

Spinoza, aangehaald door T.B., “verontwaardiging en revolte is een droeve passie”
Welke alternatieven stelt zij voor, is niet duidelijk.
Droeve passie kan wijzen op het feit dat verontwaardiging rationeel mag zijn ipv blind en ongestuurd.
Vb Israel-palestina. Conflict blijft maar aanslepen, iedereen heeft mening over wie oorzaak is en wie recht heeft om de
andere aan te vallen uit verdediging. Indien je werkelijk gaat kijken naar de betrokken mensen, kan je om te beginnen al stellen
dat dienstweigeraars gesteund moeten worden alsook mensen die geweldloosheid uitdragen, ongeacht de oorzaak van het conflict,
dat veel verder gaat dan Israel-¨Palestina.

Ook belangrijk is dat actie aansluit bij leefwereld en doelen van mensen.

Individualiteit is nodig om zich te kunnen ontplooien, om de strijd bewust te voeren,
collectiviteit om een gemeenschappelijk doel te hebben en om krachten te bundelen.

bijvoorbeeld: de strijd van de lijfeigenen in de middeleeuwen ging om het verwerven van vrijheid en een stuk eigen grond.
Een revolutie gaat over het herverdelen van de productiemiddelen en dus het creeeren van een nieuw systeem voor iedereen.
Lokaal versus globaal

4.Wat met de middenklasse, vb kleine zelfstandigen?
Hun positie is niet houdbaar, moeten ofwel steeds groeien om te blijven bestaan, ofwel kleiner worden en opgaan in een groter geheel.
Hebben gemengde gevoelens en belangen.
Oprichten van coöperatieven, is dit wenselijk?
Kan dan nog steeds niet aan arbeidscontrole en huidig marktsysteem ontsnappen.

5.Nationalisering van multinationals.
Bij problemen worden toch nog de nationale belangen naar voor geschoven.
Hoewel politiek sterk onderhevig is aan macht van kapitaal, blijft natiestaat nog steeds hoogste niveau van organisatie
van burgers en gaan de staten zich toch terugtrekken in zichzelf.

6.Is de strijd altijd wel aan de arbeidersklasse? Wat met de gedeclasseerden? Marcuse-
Diegenen die zich niet thuisvoelen in het systeem, hebben die niet als rol de revolutie aan te wakkeren?

No comments yet

Leave a Reply