Verslag – Vakbond

11 apr

discussie van 10 april 2012, Antwerpen

Tegenstelling proletariaat – kapitalistische klasse nog relevant?; vakbonden verwaarlozen sociologische middenklasse; moeten de 99% mobiliseren.

Ja: in de zin dat er weinig bewustzijn is van die tegenstelling (bv. bij studenten, in België redelijk beschermt) en fatalistische houding; industrieel proletariaat verschoven; Marx’s overschatting van de kracht van het proletariaat; meer richten op andere groepen zoals Occupy, studenten, enz.

Nee: tegenstelling verscherpt, waardoor middenklasse uiteenvalt; ambtenaren, enz. zijn gesyndicaliseerd; en omgekeerd, bonden hebben te weinig oog voor arbeidersklasse; zelfstandigen hebben geen effectief stakingswapen.

Sociaal pact na WW2, overlegcomités, 3 vast erkende vakbonden: werkt remmend. In Frankrijk en Spanje zijn er kleinere, meer radicale vakbonden. Sterke Christelijke vakbond specifiek Belgisch.

Rol bij verspreiden klassenbewustzijn beperkt door gebrek aan middelen, vorming delegees zwak, verschillen door opleidingsgraad, motivatie is dan het direct onrechtvaardigheidsgevoel; publieke opinie en verdeeldheid heeft zijn effect intern; denken regionaal of per sector.

De echte reden is dat de beste leerschool en effectiefste methode de strijd is en dit sinds WO1 toen de vakbonden zich verenigden met de staat, niet meer hun rol is en overgenomen wordt door spontane bewegingen van de straat (ook in China met wilde stakingen).

Waar is dan het geschilpunt bij het nemen van een houding t.o.v. de vakbond?

Verdere discussie nodig (zelfs binnen linkse stroming bv. artikel van Abraham Soep in De Tribune van 20/10/1921 pleitte voor het gaan van Belgische communisten in de vakbond “ondanks alles”).

IM

4 Responses to “Verslag – Vakbond”

 1. Yann april 11, 2012 at 12:28 pm #

  “Bonden zijn controle over achterban kwijt” kopt De Morgen:
  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1421505/2012/04/11/Bonden-zijn-controle-over-achterban-kwijt.dhtml

  Een voorbeeld dat aantoont dat ons onderwerp meer dan ooit actueel is.

 2. Yann april 16, 2012 at 12:34 pm #

  In de laatste bijeenkomst (over de vakbonden) werd iedereen uitgenodigd op het Common festival door een paar discussianten (die mee het Festival organiseren. Meer info vind je op p deze site: http://commonantwerpen.webs.com. Ook op de site van de Occupy Antwerp Steungroep: http://aoccupy.weebly.com/1/post/2012/3/common-festival.html staat er wat

  Het organisatiecomitee geeft de gelegenheid aan allerlei geëngageerde groepen zichzelf voor te stellen in 10 minuten. Discussiegroep Spartacus is daar één van. Wie wil er bij zijn? Twee personen zouden het kunnen voorstellen, maar het zou goed zijn als er wat meer Spartacus-zielen aanwezig zijn, opdat er een objectiever beeld wordt gegeven van waarover het zo gaat.

  Meningen?

 3. Sevy april 16, 2012 at 3:09 pm #

  Ik wil dit wel met iemand doen.

 4. Yann april 19, 2012 at 11:45 am #

  Ik wil ook wel. Dan zijn we voorlopig met 2. Er zullen wss wel een paar andere Sparta-kussers zijn op het festival. Die kunnen dan bijspringen als ze willen.

Leave a Reply