Verslag van de discussie over Vlaams nationalisme

9 apr

Verschillende vragen kwamen aan bod :

Wat met nationalisme als “progressieve” kracht?

Vlaamsnationalisme vandaag, wat is dat juist? In hoeverre zijn er parallellen met nationalisme in Ierland, Baskenland, Schotland,…?

Is nationalisme revolutionair, reactionair,…?

Wat zou de N-VA zijn zonder Bart De Wever? Waarom is hij de populaire Vlaamse en Antwerpse leider en kon Patrick Janssens die rol niet vervullen?

Is het sukses van de N-VA vooral electoraal van aard of is er meer aan de hand?

Kunnen we vergelijken met de situatie in de jaren dertig?

Is onze samenleving maakbaar? Wat met gemeenschap, natie, samenleving en individu?

Het Vlaamsnationalisme lijkt erg economisch te zijn vandaag, net als vele andere nationalismen in Europa vandaag een zakennationalisme, een verhaal ook van gepropageerde klassensamenwerking. Iets wat gedeeltelijk overgewaaid is uit de VS, waar nationalisme en rechts erg goed samen lijken te gaan.

Iemand van ons heeft het boek over de N-VA van Ico Maly gelezen en vindt dat die zijn analyse soms ingaat tegen wat hier gezegd wordt… De N-VA zou niet centrumrechts zijn maar eigenlijk wel extreemrechts, iets van etnische nationalisten die vinden dat men zich moet aanpassen aan “de Vlaamse aard”.

De N-VA is erg actief op het web : op blogs, krantenwebsites, sociale media, micromedia, enz.

Door de hegemonie van de N-VA wordt Vlaamsnationalisme vandaag in grote mate iets van die partij.

BDW vertrekt vanuit een organische visie en vindt linksen naief, hij wil met kleine ingrepen het beleid gestalte geven.

De N-VA speelt de underdog, zet zichzelf in een slachtofferrol vaak. Wordt het inferioriteitsgevoel van Vlamingen hier opnieuw aangewakkerd? Wat met diabolisering van de N-VA? Wat met taboes als het over de N-VA gaat?

De nood aan een leidersfiguur lijkt niet zo typisch rechts te zijn, er wordt gerefereerd aan de rol die Hugo Chavez en Peter Mertens gespeeld hebben.

Aan de hand van de verschenen resultaten van onderzoeken proberen we samen uit te vissen wie de N-VA kiezer juist is.

Op 16 april hebben we een discussie over techniek en samenleving. Andere voorgestelde onderwerpen: emancipatie ; humanisme.

2 Responses to “Verslag van de discussie over Vlaams nationalisme”

 1. Inigo Montoya april 10, 2013 at 5:26 pm #

  Een historisch perspectief van de discussies over het nationalisme:
  http://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2010/12/01/belgische-communistische-partij-t-o-v-de-vlaamse-kwestie/
  Het gaat niet op om het Stalinisme de schuld te geven voor het feit dat de KPB later de Vlaamse Leeuw zong en een “Vlaams Blok” nastreefde. Voordien lijkt de pro-Vlaamse positie in de KPB zo goed als vrij spel te krijgen van mede-oprichter War van Overstraeten. En ook linkse figuren uit de artistieke avant-garde stonden op dezelfde pro-Vlaamse lijn, b.v.: http://www.marxists.org/nederlands/ostaijen/1920/1920vlaams.htm
  De standpunten van het huidige N-SA zijn dus geen fascistische uitvinding. Trouwens ook niet wat betreft de organisatie zelf, want de ervaring lijkt voor een deel opgedaan te zijn bij amada uit dit boeiend verhaal (vanaf minuut 15):
  http://www.solidarisme.be/blog/blog-artikels/item/1639-video-communisme-ervaringen-met-een-sekte

 2. Yann april 13, 2013 at 1:12 pm #

  Akkoord met Inigo dat we verder moeten kijken dan onze neus lang is. Wat vandaag hier en nu gebeurt moet in historisch en internationaal kader worden beschouwd. Een partij als de N-VA (en haar leiders) is maar één actuele uiting van een nationalisme. Het Catalaanse en Schotse nationalisme, maar ook het ‘klassieke’ nationalisme (Engels, Duits, Frans, Belgisch, Grieks, Spaans, Fins, Turks, Koerdisch…) kent een relatieve opbloei. De basisvragen die we ons al verschillende malen stelden, blijven erg present: hoe ontstond het nationalisme historisch? Hoe is haar rol historisch geëvolueerd? Hoe stonden de verschillende ‘progressieve’ strekkingen hiertegenover? Wat Inigo (Belgische comm. partij) en Rafa (Bookchin) als teksten voorstellen gaan volgens mij in die richting.

  Er werd ook een waardevolle bijdrage gedaan in Wenen, toen ik daar met een paar anderen de discussiegroep in leven hield:
  http://diskussionsgruppespartacus.wordpress.com/2011/12/12/bericht-nationalismus/#more-124

  Het is wel nogal academisch, dwz een geheel van kennis zonder duidelijke politieke richting (academici interpreteren de wereld enkel, terwijl Spartacus-deelnemers volgens mij de wereld moeten interpreteren om ze te veranderen), maar het biedt toch interessante inzichten. Het vraagstuk over de identiteit (religieuze, nationale…) wordt er bijvoorbeeld op historische wijze geschetst.

  De link die op het einde van dit verslag wordt gegeven is ook interessant. Het gaat ondermeer over het historische ontstaan van deze identiteit van de “natie” met het ontstaan van een ontwikkeld kapitalisme en over de verhouding tussen reformisme en nationalisme. Ik verwerp echter volledig de steun aan de “nationale bevrijdingsstrijd”, die het artikel op het einde verdedigt.
  http://www.isj.org.uk/index.php4?id=401&issue=117

Leave a Reply