Verslag – Wat is LINKS ?

12 okt

Discussie van dinsdag 6 oktober 2009

De eerste discussie van de nieuwe discussiegroep Spartacus bestond uit twee delen. Het eerste deel vertrok van de vraag: wat is links? Het tweede ging over de discussiegroep zelf.

Wat is links?
Omdat het thema heel breed was gekozen bleef ook de discussie vrij algemeen, hoewel alle deelnemers hun best deden om op elkaar te antwoorden. Dit verslag zal dan ook geen gedetailleerde notities bevatten van wat er op de avond werd gezegd. Het zal eerder een persoonlijke indruk zijn. Ik nodig iedereen dan ook uit om het aan te vullen met opmerkingen en kritieken.
In feite vond ik het niet slecht dat voor een eerste discussie het onderwerp ruim was gekozen. Bij de vorming van een discussiegroep probeer je immers in een eerste fase zo veel mogelijk geïnteresseerden aan te spreken. “Wat is links?” is daarom nog geen overbodige vraag of dient niet louter en alleen voor het ‘lokken’ van mensen. Dat werd duidelijk tijdens de discussie, waar al snel bleek dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende ‘linkse’ visies over allerlei onderwerpen. Er werd veel gesproken over organisatorische vraagstukken*, maar ook meer ‘fundamentele’ basisvragen (bijv. Bestaat er een arbeidersklasse? Is een revolutie nodig?) en historische vragen** kwamen aan bod. De discussie zou dus nooit af geraken op die ene avond, maar dat moest ook niet. De meeste deelnemers leken het al positief te vinden dat er een dergelijke discussie doorging. Er werden daarom al veel tips en aanwijzingen gegeven om een volgende debat vlotter, diepgaander en op een meer constructieve manier te doen verlopen en minder abstract of ‘in het ijle’. Zo was er het voorstel om van meer concrete, eventueel actuele thema’s te vertrekken om dan verder uit te diepen. Een andere opmerking ging over de historische benadering van onderwerpen en vraagstukken: om onderwerpen als vakbond, staat, anarchisme, reformisme of de groene beweging te begrijpen, is het nodig te weten waar ze vandaan komen en hoe hun geschiedenis is. En er is opgeroepen om voldoende concrete voorbeelden te geven om concepten, visies… te verduidelijken. Een heel praktische opmerking: probeer algemeen Nederlands te spreken, opdat iedereen je zou verstaan. Dat is volgens mij geen detail, maar een uiting van openheid. Taal is ook politiek.

*Waartoe dient een ‘linkse’ organisatie? Hoe te organiseren? Wie moet zich organiseren? Bestaat er een verschil tussen politieke en economische organisaties? Moet een ‘linkse’ organisatie vanuit de ‘basis’ functioneren, op een basisdemocratische wijze?

**Van waar komt het socialisme? Wat betekent het historisch? Wat is de arbeidersklasse? Van waar komen de vakbonden? Van waar komen de sociaaldemocratische partijen? Waarom kennen we al duizenden jaren een geschiedenis van verzet?

Wat is Spartacus?
Het tweede deel van de avond diende als voorstelling van de discussiegroep. Voorstelling in de zin van presentatie, maar ook in de betekenis van een voorstel doen tot deelname aan zo een groep. Voor de presentatie lazen we de ‘beginselverklaring’ van de groep, die ook op de blog te vinden is.
Een belangrijke discussiepunt was of de groep een soort politieke eenheid moet zijn of een soort ‘links’ front, dat ook politieke acties kan ondernemen als groep. Zelf meen ik dat Spartacus dat niet mag zijn en een forum moet blijven voor discussie tussen individuen. Stel dat er een akkoord bestaat tussen de individuen in de groep over een onderwerp en ze achten het allen nodig een actie te ondernemen, dan kan dat eventueel gezamenlijk. Maar voor mij mag zo een discussiegroep geen politieke organisatie worden. Een politieke organisatie moet volgens mij een eenheid zijn die zich baseert op diepgaande gemeenschappelijke standpunten, neergeschreven in een politiek platform of manifest. Een groep van zelfstandige individuen kan dat per definitie niet zijn. Vandaar dat ik de avond zelf ook stelde dat we in de toekomst liefst onderwerpen kiezen die onszelf interesseren en niet per se titels moeten kiezen die ‘aantrekkelijk’ zijn voor de buitenwereld (het proletariaat, het volk of ‘de mensen’). Dat zou neerkomen op een soort propagandavoering van de groep naar ‘buiten toe’, terwijl een discussiegroep helemaal geen propaganda te voeren heeft, maar individuele uitklaring als doel stelt, een individuele uitklaring die zich voltrekt op een collectieve manier. Daarbij komt dat de groep geen leden kent, waarschijnlijk wel een vaste kliek mensen, maar de groep blijft open voor nieuwkomers.
Kritiek hierop was dat er in de beginselverklaring wel werd gezegd dat Spartacus “een geëngageerde en militante groep” moet worden. Er is op geantwoord dat “geëngageerd en militant” hier moet begrepen worden als “strijdlustig” en niet als “behorende tot een politieke organisatie of partij”. Die woorden zijn er om een klaar onderscheid te maken tussen deze politieke discussiegroep en een praatclub, waar gebabbeld wordt om te babbelen, of een academische club, waar soms over onzinnige details wordt gedisputeerd.
Een andere kritiek was dat hoewel de groep duidelijk ‘links’ is georiënteerd, ook mensen van ‘rechts’ zijn toegelaten (zie beginselverklaring). Het is volgens mij onwaarschijnlijk dat zulke mensen zullen komen, maar als ze komen denk ik dat we op hun attitude moeten afgaan en niet op stempels als ‘rechts’ en ‘links’. Zolang ze op correcte wijze debatteren en dus komen voor een geëngageerd discussie mogen we hen in geen geval uitsluiten. ‘Links’ en ‘rechts’, voor mij blijven het uiteindelijk vage termen. Zo wordt het liberalisme door sommigen ‘rechts’ en anderen ‘links’ genoemd, zo ook met de sociaaldemocratie of zelfs met Lenin en het bolsjewisme (bijv. Noam Chomsky ziet het bolsjewisme als een rechtse deviatie van de socialistische beweging). En zo komen we terug op de eerste discussie.

Volgende keer
Naar aanleiding van de klimaatconferentie in Kopenhagen (december 2009) willen we op 10/11/2009 daarover een discussie houden. Er is niet echt gespecificeerd welke aspecten ervan we willen bespreken. Ik heb me opgegeven om hiervoor een inleiding te voorzien, omdat ik al een gelijkaardige inleiding voor een andere discussie moest schrijven. Die gaat eerder over duurzame ontwikkeling in het algemeen dan over de specifieke conferentie van Kopenhagen. Ik denk echter dat het er nauw genoeg bij aansluit om een passende inleiding te zijn.

Yann/oktober 2009

Trackbacks and Pingbacks

  1. Waarom is links verdeeld? « Discussiegroep Spartacus - augustus 28, 2012

    […] Wat is links? Verslag. Y. Uit: Discussiegroep Spartacus FacebookEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this. […]

Leave a Reply